Landschappen

Valentijn heeft veel landschappen geschilderd, hij schilderde deze onderwerpen niet ter plaatse, Weliswaar trok hij er graag op uit met een schetsboekje op zak, om snel vast te leggen wat hem onderweg trof, maar het schilderen van landschappen gebeurde in zijn atelier.

Het schilderen vanuit zijn schetsboek had het nadeel dat de kleuren vanuit zijn herinnering gereconstrueerd moesten worden.

De Kleuren werden soms geleid door grove aanduidingen in de schets: ‘rood’, ‘donkergroen’. Zijn kleurstellingen kregen daardoor een zekere eigengereidheid.

Als men zijn stillevens bekijkt, blijkt dat hier de kleuren kloppend zijn, deze zijn dan ook geschilderd direct van het onderwerp op het doek, aannemelijk is dat het resultaat van de landschappen op locatie geschilderd anders van kleurstelling zouden zijn geworden.

Kampen was dan ook een veelvuldig onderwerp van zijn schilderijen, er zijn meerdere schilderijen bekend van het IJsselfront van Kampen, de stadsgracht de Burgel waar hij aan woonde, en ook locaties in Kampen die nu zo zijn veranderd dat ze daarom extra interessant zijn, zoals de tekening van Kampen Kostkopershuisjes in de Bovengasthuis uit 1926 wat tegenwoordig niet meer bestaat, of de gesloopte panden aan de Burgel ter hoogte van de Buitenhaven, de verdwenen kalkovens aan het Gansendiep, de verdwenen Binnenweg in de huidige Kamper wijk Hagenbroek.

Het is goed om te weten, ook als achtergrond voor zijn vele werk met een topografisch aspect, dat Valentijn bijzonder veel van Kampen hield, om zijn stadsbeeld en om het rustieke van het platteland rondom de stad. Dat hij zich in Kampen vestigde in 1921 was niet alleen om de moge­lijkheden, die hem hier geboden werden, maar zeker ook omdat Kampen hem als vestigings­plaats trok.