Tekeningen

Als tekenaar laat Valentijn duidelijk zien wat hij kan, de verschillende tekeningen die van hem bekend zijn zijn stuk voor stuk juist getekend bijna fotografisch gelijk met het afgebeelde

Natuurlijk ook te verwachten van een tekenleraar .

Naast tekeningen met een decoratieve waarde maakt te Valentijn ook tekeningen die bedoeld waren voor de leerlingen op school, als voorbeeld, les onderwerp, uitleg van een techniek hieronder volgen wat voorbeelden.

Valentijns eerste vakonderwijs kreeg hij op 13-jarige leeftijd aan de Gemeentelijke Tekenschool te Edam, en hij zette zijn scholing voort aan de RijksNormaalschool voor Teken onderwijzers te Amsterdam, waaraan hij in 1909 de akte M1 en in 1910 de akte M2 behaalde, na in Hoogezand aan het ‘Instituut Hommes’ te hebben gewerkt begon op 1 januari 1921 voor hem een nieuwe leraarsbaan in Kampen aan de Burgeravondschool en aan de Avondschool voor Handwerkslieden.

Architect G.B. Broekema schrijft dat hij Pieter Valentijn in zijn kwaliteit als leraar aan de Nijverheidavondschool alhier gedurende tiental jaren heb leren kennen als een zeer goed mensch en rustig – zakelijk goed leraar, G.B. Broekema was gedurende een 25 jaar voorzitter van de commissie van toezicht op de Nijverheidavondschool welke sedert de oorlog heeft opgehouden te bestaan.